mở rộng 1 - không xài

Tin tức mới nhất

Thư mời tham gia Hội

Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Huyện Phúc Thọ trân trọng kính mời Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn huyện tự nguyện làm đơn tham gia Hội

Đại hội Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Huyện Phúc Thọ

Ngày 10 và 11/8, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024