mở rộng 1 - không xài

Thư mời tham gia Hội

  • 16/10/2019
  • 220

Kính gửi: Các Doanh nghiệp - Doanh nhân

Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Huyện Phúc Thọ được thành lập ngày 30/05/2019 theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội với mục đích tập hợp các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ và thành phố Hà Nội thành một tổ chức để cùng nhau phát triển và hội nhập.

Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Huyện Phúc Thọ là một tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, Doanh nhân đang hoạt động hợp pháp tại huyện Phúc Thọ và thành Phố Hà Nội nhằm mục đích liên doanh, liên kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp. Là cầu nối giữa Doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan tới sự phát triển của Doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, Doanh nhân.

Với ý nghĩa đó, Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Huyện Phúc Thọ trân trọng kính mời Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn huyện Phúc Thọ và thành phố Hà Nội tự nguyện làm đơn tham gia Hội để cùng với cộng đồng Doanh nghiệp chung sức phát triển Doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trân trọng kính mời!

                                                                              Đơn đăng kí

Đơn đăng ký tham gia xin gửi về Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Huyện Phúc Thọ: Phòng 1, Tầng 2, Toà nhà các tổ chức xã hội UBND huyện Phúc Thọ  ĐT: 098.891.2607